Кон „Урбани легенди“ од Васко Марковски

Кон „Урбани легенди“ од Васко Марковски

Тој е неуморен и педантен хроничар на убавите нешта. Таа посветеност на бележењето, на белешките, на от­кривањето на приказните, не е собрана само со го­ле­мото новинарско искуство низ многуте познати ме­диуми и редакции (Република, Life Магазин, Free Time Guide – Macedonia, Форум, Шпиц, Вечер, Ма­ке­донско радио), туку е и негова даденост како човек. Тоа е…

Разговор со Алек Попов за рубриката À propos

Разговор со Алек Попов за рубриката À propos

Алек Попов е еден од најважните и најпознатите современи бугарски писатели. Автор е на романите „Мисија Лондон“, „Црната кутија“ (и неговата втора верзија: „Црната кутија: кучиња што летаат ниско“), „Сестрите Палавееви во бурата на историјата“, како и на неколку збирки раскази. Попов е познат како мајстор на спојот на комичното и сериозното преку вешто ситуирање…

Драго Јанчар за рубриката À propos

Драго Јанчар за рубриката À propos

Кажување на Драго Јанчар за книгата Џојсовиот ученик. Се радувам дека уште една моја книга се појави во Македонија, во државата за која ме поврзуваат многу работи, која ја сакам, чија книжевност ја ценам и каде што имам и многу пријатели. Македонија не ја познавам само поради Скопје и Охрид, туку и поинаку. Во младоста…