Евгениј Замјатин - Писмо до Сталин

Почитуван Јосиф Висарионович, Авторот на ова писмо, осуден на највисока казна, Ви се обраќа со молба за замена на оваа казна со друга. Моето име Ви е веројатно познато. За мене, како писател, смртната казна претставува лишување од можноста да пишувам, а околностите се такви што јас не можам да продолжам со својата работа, бидејќи…