Патрик Девит - Интервју

Добриот, лошиот и невротичниот Интервју со Патрик Девит по излегувањето на „Браќата Систер“ Чепкајќи по отфрлени драгоцености на пазар за старудии, Патрик Девит наишол на The Forty-Niners, книга со кожни корици нагризени од времето, во издание на Time Life во едиција Old West – предмет кој, впрочем, може да се најде само на пазари за…

Евгениј Замјатин - Писмо до Сталин

Почитуван Јосиф Висарионович, Авторот на ова писмо, осуден на највисока казна, Ви се обраќа со молба за замена на оваа казна со друга. Моето име Ви е веројатно познато. За мене, како писател, смртната казна претставува лишување од можноста да пишувам, а околностите се такви што јас не можам да продолжам со својата работа, бидејќи…