Ирена Вркљан – Свила, ножици

Ирена Вркљан – Свила, ножици

Р

оманот „Свила, ножици“ е автобиографски роман во кој авторката раскажува за своето детство во Белград, за преселбата на семејството во Загреб во 1941 година по избувнувањето на војната, за растењето, школувањето и созревањето во тој град, за пропаднатиот брак и за животната рутина што ја прекинува со заминувањето во Западен Берлин. Од специфична женска позиција, авторката го преиспитува својот однос спрема мајка си и татко си, односно спрема женскиот и машкиот свет, и потребата, како жена воспитана во традиционални патријархални рамки, да се избори за своето место што нема да биде само повторување на научените и наследени обрасци. Во ова автентично „женско писмо“ се преплетени автобиографското раскажување, лиричното евоцирање на минатото, како и нагласено рефлексивниот однос спрема настаните и малите детали на секојдневноста за кои се раскажува.

 

Превод од хрватски јазик: Иван Шопов

Број на страници: 121 

Едиција: Аквамарин | Формат: 195×125

Извадок од книгата

Нарачај дома

Ирена Вркљан
(1930)

Ирена Вркљан …….

 

Препорачај ја книгата