Маќеј Шиманович – Најмалиот слон на светот

Маќеј Шиманович – Најмалиот слон на светот

Н

ајмалиот слон на светот доаѓа на свет во зоолошката градина и веднаш сака да појде во потрага по родната Африка. За жал, неговото живеалиште и целата зоолошка градина се опколени со решетки. За да се провлече помеѓу нив, Слончето решава да се смали, па затоа треба да престане да јаде… • Што ќе кажат за тоа мама слоница и тато слон? • Кои се Господинот Мачор, Румена, Мена Вирче и Мацко, а исто така и Маестро? • Каква полза и какви опасности произлегуваат од тоа што умееш да читаш? • Колку кикиритки дневно може да изеде мало Слонче, а да не порасне? • И зошто животните се најважни, а од сите животни најважни се амебите? • А… и каде сета таа Африка?

Автор: Маќеј Шиманович

Превод од полски јазик: Филип Димевски

Број на страници: ___  

Едиција: Вртелешка | Формат: ____

Извадок од книгата

Нарачај дома

Препорачај ја книгата