Болеслав Прус – Повратен бран

Н

овелите на Прус, како и делата на другите писатели од позитивизмот, воведуваат во кругот на проблемите актуелни во таа епоха, ги отсликуваат нејзините општествени и образовни стремежи. Го прикажуваат животот во средини осакатени во општествен или народносен поглед, животот на инфериорните, онеправданите и бездомните единки. Во тие суштински, еднозначни творби со јасно определена фабула може да се почувствува протест против неправедноста, повредата и понижувањето. Тие творби требало да ја искажуваат основната заложба на позитивизмот: неопходноста за вложување напор во полза на најбедните и најпотиштените народни слоеви, доближување до проблемите на селото и негово извлекување од големата заостанатост.

Автор: Болеслав Прус (1847–1912)

Превод од полски јазик: Филип Димевски

Број на страници: 247

Едиција: Арс Магна | Формат: 180×110

Извадок од книгата

Нарачај дома

Препорачај ја книгата

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *