Жил Менар – 50 раскази (избор од 10 збирки раскази)

Жил Менар – 50 раскази (избор од 10 збирки раскази)

К

нигата „50 раскази (избор од 10 збирки раскази“ од Жил Менар опфаќа неколку „недовршени“ циклуси кратка прозна фикција, од кои сите, според своите стилски обележја, припаѓаат на различни жанровски парадигми (кус расказ, бајка, хаибуни итн.) и се изградени во согласност со нивните конвенции. Таквиот зафат го прави овој „циклус од циклуси“ вонредно стилски богат и новаторски. Воедно, збирката го исцртува по нагорна линија развојот на писателскиот сензибилитет на Менар, кој е еден од најбележитите припадници на македонската книжевност и кој се има силно пројавено во областа на прозната фикција.

Автор: Жил Менар

Дизајн на корица: Наталија Лукомска

Број на страници: 240

Едиција: Наше маало | Формат: 185×110

Извадок од книгата

Нарачај дома

Препорачај ја книгата