Еухенио Камбасерес – Беспаќе

С

поред критиката, Беспаќе е најдобриот роман на Еухенио Камбасерес, кој авторот го нарекол студија. Насловот во целост одговара на животниот став на Андрес, протагонистот, кој е апатичен, пропаднат, болен од песимизам и досада. Нараторот инсистира низ целото дело дека однесувањето на Андрес е однесување на ментално болен човек.

Беспаќе се впишува во големата традиција што ја спротивставува урбаната наспроти руралната култура. Моралот и судбината на човекот се едни од основните нишки коишто Камбасерес ги ткае преку комплексниот лик на Андрес. Кога веќе се чини дека животот на Андрес тргнува по добар пат, сепак судбината одлучува да биде немилосрдна кон него и кон неговото најмило.

Автор: Еухенио Камбасерес (1843–1888)

Превод од шпански јазик: Борјана Мојсовска

Број на страници: 133

Едиција: Арс Магна | Формат: 180×110

Извадок од книгата

Нарачај дома

Препорачај ја книгата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *