Милко Бојковски - Фотографии од пеколот

Милко Бојковски - Фотографии од пеколот

страници: 80 формат:185×120 цена:150 „Прозниот ракопис Фотографии од пеколот на Милко Бојковски покажува одредена авторска зрелост и виртуозност на редок талент. Неговата виртуозност се однесува токму на проблемите на младиот човек. Односот со светот, микрокосмосот, слоевитоста на расказите вклучува во себе живот во кој владеат сексот, дрогата, насилството… и од оваа перпектива, прозата на младиот…