Стефан Мендел-Енк - Три мајмуни

Стефан Мендел-Енк - Три мајмуни

страници: 142 формат:195×125 цена:200 ден. Во романот „Три мајмуни“ Стефан Мендел-Енк се навраќа на своите детски спомени за еврејската заедница во Гетеборг. Поделбата на семејството на младиот Јакоб и фрагментацијата на еврејската дијаспора во Шведска го формираат јадрото околу кое е изградено сижето во серија емпатично и комично раскажани сцени, кои не се хронолошки распоредени.…