Хорхе Луис Борхес – Книга од песок

„…

неговата книга се вика Книга од песок, зашто ни книгата ни песокот немаат ни почеток ни крај“.

Во збирката Книга од песок, која се состои од 13 раскази, Борхес ги продолжува своите творечки искуства, слободно користејќи ги културолошките, историските, литературните и филозофските контексти, а фабуларните настани ги обојува со авторска интелектуална рефлексија. Расказите од оваа збирка ја засегнуваат темата на алтер егото, љубовта, судбината, претпоставениот ерес, на вечните дела и на мистериозната и фасцинантна книга, бескрајна како песокот…

Автор: Хорхе Луис Борхес (1899–1986)

Превод од шпански јазик: Ненад Велковски

Број на страници: 118

Едиција: Арс Магна | Формат: 180×110

Извадок од книгата

Нарачај дома

Препорачај ја книгата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *