Владислав Рејмонт – Ветената земја

Превод од полски јазик: Филип Димевски страници: 599 формат: 210×135; тврд повез; цена: 700

„Ветената земја“ е панорамски роман за раѓањето на еден индустриски град. Трогателна слика за бруталните почетоци на капитализмот во срцето на Европа. Фабрики, пожари, беда и лукавство. А среде индустрискиот налет – големи планови, заеднички интереси и пријателство. Нобеловецот Рејмонт со неверојатен раскажувачки размав ги фабуларизирал опсервациите што ги правел во 1896 година во Лоѓ, во тоа време индустриски град што динамично се развивал, мелејќи ги реликтите од одминатите времиња во својата циглена утроба: селото, аристократијата, чесноста, спокојот и префинетите манири. Главниот јунак на романот е токму градот – немирниот град-свет, преплетен од различни култури и карактери, жесток кон послабите, а наклонет кон посилните и одлучните. Богатството е на дофат, а челустите на бедата безмилосно ги докрајчуваат оние што потклекнале со телото или со духот. Во општиот маскенбал, среде сеприсутниот шкарт и вредно колекционираното ѓубре, лежат длабоко погребаните вистински човечки мечти, зраци светлина што продираат низ слоевите нечистотија. Дали „машинската“ стварност на ветената земја е благослов или, поскоро, проклетство? Каде плови оваа џиновска лаѓа и за кого има место на палубата?

Ветената земја.pdf

Нарачај

Џезеф Конрад – Пред западни очи

Превод од англиски јазик: Андреј Јованчевски страници: 293 формат:210×135; тврд повез; цена: 600

Ликовно уредување: Наталија Лукомска

„Пред западни очи“ е психолошко-политички
роман за фаталната игра на човекот со судбината
во вителот на големите историски собитија. Запи-
сите на студентот Кирило Сидорович Разумов и
односите на руската политичка емиграција во
Женева ја изложуваат пред погледот на еден прис-
тар Англичанец, наставник по јазици, стварноста
на судирот меѓу безочното руско самодржавие и
насилното револуционерно движење на почетокот
од XX век. Таа бурна претстава не се одигрува на
големата, општонародна сцена, туку се открива низ
нешто многу посуштествено – низ психолошката
драма на поединецот.
Џозеф Конрад, кој е познат како маринист и
автор на авантуристички романи, овде се зафаќа со
„руската тема“, односно со специфичниот однос
на Русите кон јазикот, кон слободата, кон власта,
кон метафизичкото, обидувајќи се притоа да се
загледа во магливите длабочини на руската душа.
Се служи со архетипски слики, но и со современи-
те политички идеи и настани, за да создаде ком-
плексна фабуларна заднина, врз која ќе го осветли
и истражи осамениот човек – неговата неразбра-
ност од околината, неговите стремежи и внатреш-
ни превирања, како и неговата нужна трагичност
во неподносливата тензија на световите и светогле-
дите.
Романов е напишан во зенитот на творечкиот
пат на Конрад и во него силно се пројавува авторо-
вото стилистичко мајсторство и вештината за пси-
холошко нијансирање. Книгата била голем умет-
нички и психолошки предизвик за самиот Конрад,
кој се борел со тегобноста на задачата, на сметка на
своето ментално здравје. Освен проникнувањето
во историјата и современоста на царска Русија,
овој роман се покажал и како релевантен поглед
кон иднината, откако некои негови спекулации се
оствариле по Октомвриската револуција.

Пред западни очи.pdf

Нарачај

Хенрик Шенкевич – Со оган и со меч

Превод од полски јазик: Филип Димевски страници: 741 формат:210×135; тврд повез; цена:800

Ликовно уредување: Наталија Лукомска

Со оган и со меч“ е првиот роман од, можеби, најзначајното дело на нобеловецот Хенрик Шенкевич – „Трилогија“, која критиката ја вреднува како opus magnum на овој автор. Романот ги следи случувањата од историјата на Полска за време на козачкото востание на Хмељници (1648–1654) во Украина. Писателот, трудејќи се да поттикне патриотски чувства кај читателот, на романот му придодал карактеристики на витешки епос, вовел волшебни елементи и создал силни ликови што го репрезентираат доброто и злото.

Побунетите Козаци под водство на Хмељницки се претставени како варвари жедни за крв, а Полјаците како праведни и храбри бранители на татковината. Романот ги опишува историските личности и случувањата од полска перспектива, со голема симпатија кон полското благородништво што е индивидуализирано преку бројни епизодни личности, меѓу кои најмногу се истакнуваат ликовите на господата Заглоба и Лонгинус Подбипета, кои се прикажани како витези и бранители на христијанството, додека востаниците се обвинети за колежите, антисемитизмот и сојузот со Татарите, непријателите на татковината и на верата.

Во приказната мајсторски се преплетени голем број историски и фиктивни личности, вистински и измислени настани, како и бурната љубовна приказна на беспрекорниот витез – Јан Скшетуски и на прекрасната благородничка – Хелена Курчевичовна, кои, разделени од непријателите и злата судбина, преживуваат бројни перипетии.

Со оган и со меч.pdf

Нарачај