Јакуб Арбес - Свети Ксавериј

страници: 116 формат:180×110 цена:120

Сликата на свети Ксавериј што се наоѓа во црквата Св. Никола е обвиена во мистерија. Балко, авторот на ова генијално дело, на смртната постела оставил нејасно завештание во врска со делото. Постои сомнение дека делото е мапа која води до скриено богатство. Фамилијата на која Балко ѝ го оставил завештанието веќе од трето колено е посветена на разоткривањето на тајната на сликата. Последниот човек кој најдлабоко навлегол во тајната е младиот Ксавериј, кој го посветува речиси целиот живот за нејзиното разоткривање. Дали ќе успее Ксавериј да ја открие целосно тајната? Во што, всушност, се состои целата таа мистерија?

Свети Ксавериј.pdf

Нарачај