Славомир Мрожек - Слон

Превод од полски јазик: Филип Димевски

страници: 209 формат:180×110 цена: 300

Расказите од збирката Слон ги презентираат сите карактеристики на литературната дејност на Славомир Мрожек. Критиката ги прогласила за најкарактеристични за неговото творештво: гротескно прикажани ситуации во кои е вплеткан дезориентираниот главен лик, компромитација на прогресивноста и наводната наука, апсурдноста на постапките на бирократската власт. Една од главните карактеристики на неговиот стил е и феноменалното користење на јазикот преку примената и пародирањето на разни стилови и конвенции.

Сите овие карактеристики ги прават расказите на Мрожек универзални и актуелни за сите контексти на политичкиот тоталитаризам.

Слон.pdf

Нарачај