Сања Михајловиќ-Костадиновска – Сонувалко

Вртелешка Новости

страници: 34 формат: 235×160 цена: 300

„Сонувалко, има време за сонување, подготви се на училиште!“

– му велеше мајката на малото бувче.

Но, дали навистина има време?

Ќе ја сонува ли утре пак Белата топка на небото?

Sonuvalko.pdf

Нарачај