Очудувања #3

Чујте и почујте, се обајвува нова потерница по зборови-табиетлии! Потерницата се води под името „Очудувања #3“ и го задржува апелот на последната потерница од овој вид: сите совесни збороловци да се вклучат во потрагата. Правилата на потрагата остануваат исти: се бараат во доменот на кратката проза на македонски јазик.

Уловот од првата и втората потерница е веќе документиран и достапен како книга!

Последен рок за доставување на уловот за третава потерница: 10.06.2018
Станица за прием: andrej@begemot.local

Ocuduvania-3-web&fb-05