Очудувања #1

Првиот циклус од конкурсот за кратка проза „Очудувања“ заврши. Им благодариме на сите триесетина автори кои испратија еден или повеќе кратки прозни текстови во одговор на повикот. Беше сладок предизвик да се исчитаат и оценат стилската оригиналност, креативноста на наративната стратегија и инвентивноста на односот кон темата кај сите нив!

Во збирката ќе бидат вклучени 15 раскази од следниве 12 автори:

Виолета Бојковска
Ѓорѓи Крстевски
Сања Михајловиќ-Костадиновска
Тихо Диковски
Мануела Златкова
Зоран Василевски
Исток Улчар
Филип Љ. Трајковски
Стефан Марковски
Хактан Исмаил
Тони Димитров
Грација Атанасовска

Целосната збирка можете да ја преземете овде.