Мигел Сервантес - Дон Кихот

страници:1276 (2 тома) формат:200×140 цена:600 ден.

Дон Кихот е повеќеслоен роман со безброј значења и исто толку толкувања. Освен острите критики и пародирањето на витешките романи, популарни во времето на Сервантес, овој роман исто така претставува и критика на црквата и инквизицијата, критика на тогашното шпанско општество, обичаите и човечките нарави.

Структурата на романот е комплексна и внимателно градена. Самиот роман поседува особини на различни книжевни родови, од витешки романи и вметнати новели, до литературни расправи пишувани во дијалози, беседи, поговорки и анегдоти од народен карактер.

Дон Кихот.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *