Шчепан Твардох

Шчепан Твардох – еден од најзначајните современи полски писатели за првпат на македонски јазик!