Марио де Карваљо - Вагабонтски раскази

Превод од португалски јазик: Наташа Сарџоска

страници: 161 формат:195×125 цена:250

Овие раскази се вагабонтски токму поради тоа што не престануваат да чекорат, да се движат и да ги изминуваат лавиринтите, патеките и улиците на древното; скитаат и талкаат низ најтемните места и сокриените ќошиња, но исто така и блеснуваат среде дневниот болскот на обичниот живот. Среќно маршираат и потем, за час, нападно упаѓаат во домови, градови, истории и така иронично се вплеткуваат во нашето секојдневие, исполнувајќи го со комичност и бурлеска, и на тој начин го расчленуваат на надреални парчиња. Низ овие патешествија, низ монтажата на фантастичните и чудесни сплетови, приказните на Карваљо го испревртуваат светот наопаку и читателот го предизвикуваат низ опачината да нурне во авантурата, во чудата на животот и на книжевноста. Овие раскази пред нас испречуваат огледало во кое се огледуваат и нашите мрачни внатрешни состојби.

Вагабонтски раскази.pdf

Нарачај