За магијата, вечноста, огледалата, лавиринтите... - во продажба!

Хорхе Луис Борхес (1899 – 1986) – аргентински писател, поет и есеист, еден од најкарактеристичките ликови во светската литература од XX век. Објавувал кратки есеи, раскази и поезија. Неговите дела, толку многу важни за литературата и за хуманистичката мисла, станале објект на проникливи анализи и многубројни интерпретации. Борхес се смета за еден од главните претставници на магичниот реализам и на филозофската мисла во латиноамериканската литература.

Речиси 30 години бил номиниран за Нобеловата наградаво областа на литературата, но никогаш не ја добил.

За негови најпознати дела се сметаат: Алеф, Фикции,Книга од песок, Извештајот на Броди, Универзална историја на нечесноста и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *