Андреа Јанковски - Раскази кои немаат намера да бидат тоа

страници:139 формат:180×110 цена:200 ден.

Раскази кои немаат намера да бидат тоа е зрел наративен ракопис од постмодерен тип, тоа се суптилни, проникливи откршоци од нашата стварност и секојдневие, пропуштени низ призмата на авторската раскошна имагинација, но и низ призмата на една завидна интелектуална наобразба која денес теоретичарите обично ја сместуваат во парадигмата интертекстуалитет. Андреа Јанковски е новото откритие на нашиот расказ.

Нараторот на Јанковски е лик кој ги испитува прашањата на доблестите, страстите, искушенијата, љубопитноста, трпеливоста, разборитоста, расудувањата, владеењето со себеси и со околностите, искуството, судирите, благодарноста.

Раскази кои немаат намера да бидат тоа.pdf

Нарачај

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *